خط مشی شرکت

خط مشی کیفیت:

شرکت ساختمانی معمار خانه ژالکه به منظور بهبود بخشیدن به فعالیت های عمرانی و حضور موفق در بازارهای داخلی و بین المللی و جلب رضایت مشتریان خود با اخذ دانش فنی و بالابردن سطح مهارت های لازم و به کارگیری تکنولوژی روز سعی نموده است که اصول ذیل را به عنوان اهداف مستمر خود در اولویت قرار داده و در مسیر بهبود مستمر گام بردارد.
• افزایش کیفیت اجرای پروژه ها
• افزایش بازده کار
• تعهد به مدت اجرای پروژه ها و تحویل به موقع آنها
• ارتقاء توان اجرایی شرکت
• کسب رضایت مشتریان
استمرار و استقرار خط مشی شرکت از تعهدات مدیریت ارشد بوده و مسئولیت توجیه و تفهیم آن به کارکنان متوجه یکایک مدیران ومسئولان بوده و همگان تلاش خواهند نمود تا با به کارگیری فرهنگ بهبود مداوم، نظام تضمین کیفیت استقرار یابد.مدیریت ارشدشرکت جهت حصول اطمینان از نهادینه شدن خط مشی کیفیت و تفهیم آن به کارکنان، از طریق گزارشها، آمارها و جلسات هماهنگی و بازنگری و گردش کار درست آن در نظام اداری و کارگاهی اطلاع حاصل می نماید