ساختمان مسکونی آسمان البرز بلوک M6-البرز

کارفرما : توسعه مسکن تهران

محل پروژه : البرز – گرمدره

نوع قرارداد : پیمانکاری

زمان قرارداد : فروردین 1402

متراژ بنا : 7900 مترمربع

نوع پروژه : مسکونی

تعداد طبقات : 8 طبقه روی پیلوت

مبلغ برآورد : 200 میلیارد ریال