هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره :

ایمان کردل ( رئیس هیئت مدیره) : کارشناسی ارشد معدن از دانشگاه امیرکبیر تهران

مهدی نصیری ( مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره ) : کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد بابل

محمدملک شاهکوهی ( عضو هیئت مدیره ) : کارشناسی مکانیک از دانشگاه صنعت نفت

شهرام رهبر (عضو هیئت مدیره ) :کارشناسی حسابداری از دانشگاه ازاد اسلامی کرج