مجتمع مسکونی فردیس

نوع پروژه : ساختمان مسکونی

مکان :کرج ، فردیس

متراژ بنا : 600 متر

تعداد طبقات :4 طبقه روی پیلوت

نوع اسکلت : بتنی

نوع قرارداد : مدیریت پیمان

زمان قرارداد : اسفند 1400

مبلغ قرارداد : 60 میلیارد ریال